База на закони, подзаконски акти и други прописи 
/ /

Податоци

Наслов: Закон за Советот на јавните обвинители на Република Македонија
Вид на пропис: Закон
Верзија: Изворен текст
Територијално важење: Република Македонија
Институција: Собрание на Република Македонија
Службено гласило: Службен весник на РМ
Број на издание: 150
Датум на објавување: 12.12.2007
Датум на стапување во сила: 20.12.2007
Почеток на примена: 20.12.2007
Датум на престанок на важење:
Активен