База на закони, подзаконски акти и други прописи 
/ /

Податоци

Наслов: Закон за изменување на Законот за Советот на јавните обвинители на Република Македонија
Вид на пропис: Закон
Верзија: Текст измена/дополна
Територијално важење: Република Македонија
Институција: Собрание на Република Македонија
Службено гласило: Службен весник на РМ
Број на издание: 100
Датум на објавување: 25.07.2011
Датум на стапување во сила: 02.08.2011
Почеток на примена: 02.08.2011
Датум на престанок на важење:
Активен