База на закони, подзаконски акти и други прописи 
/ /

Të dhënat

Titulli: Закон за ратификација на Конвенцијата за граѓанско - правните аспекти на меѓународното грабнување на деца
Lloji i dispozitës: Ligj
Versioni: Teksti burimor
Vlefshmëria territoriale: Republika e Jugosllavisë Socialiste Federative
Institucioni: Sobranie na Socijalistichka Republika Makedonija
Gazetë zyrtare: Fleta Zyrtare e RSFJ
Numri i botimit 7
Data e publikimit: 30.01.1991
Data e hyrjes në fuqi
Fillimi aplikimit:
Data e përfundimit të vlefshmërisë:
E Re