База на закони, подзаконски акти и други прописи 
/ /

Податоци

Наслов: Закон за ратификација на Европската конвенција што се однесува на формалните барања за пријава на патент
Вид на пропис: Закон
Верзија: Изворен текст
Територијално важење: Република Македонија
Институција: Собрание на Република Македонија
Службено гласило: Службен весник на РМ
Број на издание: 28
Датум на објавување: 20.06.1997
Датум на стапување во сила: 28.06.1997
Почеток на примена: 28.06.1997
Датум на престанок на важење:
Активен