База на закони, подзаконски акти и други прописи 
/ /

Të dhënat

Titulli: Закон за ратификација на Конвенцијата за изедначување на некои елементи од правото на патент за пронајдок
Lloji i dispozitës: Ligj
Versioni: Teksti burimor
Vlefshmëria territoriale: Republika e Maqedonisë
Institucioni: Kuvendi i Republikës së Maqedonisë
Gazetë zyrtare: Gazeta e Zyrtare e RM
Numri i botimit 34
Data e publikimit: 18.07.1997
Data e hyrjes në fuqi 26.07.1997
Fillimi aplikimit: 26.07.1997
Data e përfundimit të vlefshmërisë:
Aktiv